h

Компания

Решения за Температура и Относителна Влажност

Съхранение, охлаждане, замразяване, сушене или отлежаване са съществени процеси при създаването на продукция. Важно е те да се постигат ефективно и надеждно.

Климекс има богат опит в прилагането на хладилна технология в различни сектори като:

Преработка на храни

Технологично охлаждане

Строителство и комуникация

Продукти:

В комбинация с контрола на температурата поддържането на правилната относителна влажност според процеса е от решаващо значение.

Създаването и поддържането на нива на относителната влажност може да намали загубата на тегло при съхранение на свежи продукти, да подобри качеството и външния вид на съхраняваните продукти и да спести значителни средства.

В зависимост от продукта, Климекс може да предложи редица различни технологии за овлажняване или изсушаване за следните приложения:

Продукти:


Създаването на удобна среда във вашия дом или на вашето работно място се постига, като същевременно се предлагат високоефективни решения, които помагат за намаляване на консумацията на енергия.

Приложения за Отопление, Климатизация, БГВ, Вентилация за:

Продукти: