h

Компания

Сервиз и Поддръжка


Безопасната работа и надеждността на инсталациите са от решаващо значение за вашия бизнес.

Ние можем да осигурим всеки аспект от грижата за системите, от инженерната поддръжка до воденето на проверки и записи, задоволяващи законови и бизнес изисквания.


Продукти:


Нашите техници са мотивирани, квалифицирани и сертифицирани, с подходящи инструменти и измервателни уреди, за да можем да предлагаме качествена услуга.

Поддържането на голям брой резервни части на склад гарантира добри времена за реакция при повреди и аварии.