h

Компания

Преглед на дейността

Управление на проекти и Строителство

Изграждане на цялостни проекти в партньорство с клиентите, проектанти, доставчици и изпълнители.Проектиране и Планиране

Проектиране на различни решения и системи с приложение в


Търговия и Дистрибуция

Директен вносител или търговски партньор на някой от най-големите производители на оборудване:


Въвеждане в експлоатация и Анализ

Инженерни екипи за диагностика и проверка на състоянието на оборудването и експлоатационните характеристики.


.

Сервиз и Поддръжка

Опитни техници с подходящи инструменти и резервни части на склад гарантират бързи и качествени ремонти