h

Компания

Проектиране и Изграждане

Ние се фокусираме върху удовлетворяване на нуждите на клиентите и надвишаването на очакванията за качество, надеждност, производителност и стойност.

Нашите специалисти в разработването, управлението на проекти и изграждането на обекти работят в тясно сътрудничество от концепция до инженерно решение


Дизайн и Планиране

Нашият екип за проектиране има опит в разработването на решения, използващи различни видове системи, включително хладилни, ОВиК, ULO / CA и др.

Ние покриваме цялостен дизайн на системата, включително избор на компресори, топлообменници, тръбни разводки, електрически схеми за управление.

Точното планиране и координиране на всички специалисти гарантира оптимални резултати за инвеститорите и операторите.


Управление на проекти и Изграждане

Ние можем да предоставим редица строителни услуги за решения до ключ.

Работим в партньорство с клиенти, проектанти, доставчици и изпълнители гарантирайки, че проектите се доставят навреме и в рамките на бюджета.

Нашият подход е проактивен и включва редовен преглед на напредъка и коригиращи действия.


Въвеждане в експлоатация и Анализ


Вашите инсталации са ценен актив и трябва да работят с оптимална производителност, за да се осигури безопасна работа, енергийна ефективност и надеждност.

Нашите специализирани инженери могат да проверят състоянието на оборудването и оперативната производителност, за да подчертаят всички области за подобрение.

Проактивният подход помога да се идентифицират проблемните области. Нашите решения могат да спомогнат за подобряване на ефективността, намаляване на разходите за енергия, както и на разходите причинени от извънредна ситуация и неработещо оборудване.